Med kärlek för hamburgare

Hur gör man den perfekta burgaren? Genom att själv göra alla beståndsdelarna från grunden, precis som man vill ha dom. Med den filosofin startade Phil's Burger och gjorde snabbt succé bland snabbmatsentusiaster. Idag har man vuxit till tio restauranger och ambitionen är fortfarande densamma - att med de bästa råvarorna och genom att själva göra allt från grunden, servera de godaste hamburgarna.

Iqona bistår Phil’s Burger med personalkläder, trycksaker, skyltning och andra lösningar för profilering.