Mot alla odds

En stressfraktur i höger fot, en avsliten hälsena, två opererade knän, axelproblem och sist men inte minst en cancerdiagnos som nu övervunnits. Med stöd från bland andra Maxim kämpar sig nu Nadja Casadei tillbaka till elitnivå.

maxim_nadja_casadei_1920x1280maxim_nadja_casadei_1920x1280