Adding on. Not locking in.

Med en flexibel plattform ger Extenda företag inom detaljhandeln möjligheten att samla alla sina transaktioner oavsett hur eller vart kunderna handlar.