Med fokus på affärsnytta

Iqona arbetar med produkter och kläder som varumärkesbärare. Utifrån konsumentens perspektiv och med ett holistiskt synsätt söker vi alltid efter att hitta optimala lösningar för varje kund, oavsett om det handlar om enstaka mindre updrag eller större komplicerade projekt.

Produktion och Sourcing

Med bred produktionskunskap hanterar vi allt från förpackningar och trycksaker till kläder och produkter för att skapa en helhet. Med full kontroll på hela produktionsprocessen kan vi leverera starka och unika koncept som skapar värde – både för er och era kunder.

Global logistik

Från punkt A till punkt B, och alla steg däremellan, med bil, båt eller flyg. För varje behov har vi en lösning som fungerar hela vägen till kunden. Genom våra fraktpartners levererar vi era produkter till valfri plats och sköter även tullklarering och annan nödvändig dokumentation. Smidiga leveranser oavsett gränser eller avstånd.

E-handelslösningar

Vi hjälper er organisation att kostnadseffektivt kunna beställa produkter med sammanhållet uttryck och hög leveranssäkerhet. On-demand eller genom lagerbunden e-handelösning. Utifrån era behov och arbetssätt tar vi gemensamt fram ett koncept.

Du får smidig tillgång till ditt material via smartphone, surfplatta eller dator. Vi utvecklar och anpassar kontinuerligt för att göra arbetsdagen enklare för dig som kund.